ค้นหาสำนักงานทนายความ

กลับสู่หน้าหลัก | ค้นหาสำนักงานมีเงื่อนไข | ค้นหาสำนักงานทั้งหมด | นับจำนวนสำนักงาน | เพิ่มสำนักงาน | แก้ไขฐานข้อมูล

คำนำหน้า-ชื่อ สำนักงานทนายความ  ทุ่งสงอินเตอร์เนชั่นแนล
ที่อยู่: 247/ 1 ถนนสายเอเซีย
ตำบลชะมาย
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัส 80110
โทรศัพท์
09-5905015 ,09 - 5905014
แฟกซ์ EMAIL theppisuthprajit@hotmail.com WEBSITE
บริการ
  รับปรึกษาอรรถคดีและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร เช่น คดีแพ่ง,คดีอาญา,คดีปกครอง,คดีที่ต้องใช้นักกฎหมายชำนาญใน
  การใช้ภาษาอังกฤษ, คดียาเสพติด เป็นต้น รับบริการ Visa,Work Permit,Contracts Drafting,Legal Documents Trans-
  lation โดยนักกฎหมายและอาจารย์สอนกฎหมายจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ  ที่ปรึกษากฎหมาย:
  อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร น.บ.(รามคำแหง),LL.M.(Hons),M.A.(Political Science),Ph.D.(Law)(Candidate) คณบดีคณะ
  นิติศาสตร์ วิทยาลัยศรีโสภณ นครศรีธรรมราช  ทนายความ : ร.ต.อ.วีระ แม่นสำรวจการ น.บ.,น.ม.(รามคำแหง)